Begeleid rijden

Aanpassingen per 01 november 2011

 

Als je geboren bent voor 01 november 1994

 

Dan mag je pas praktijk examen doen op of na je 18de verjaardag. Je hoeft niet onder begeleiding van een coach te rijden.

 

De coach

 

Vanuit ouders en leerlingen kregen wij veelal de vraag wat de rol is van een coach. De coach

fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. Een coach is geen

rijinstructeur, hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft

immers zijn rijbewijs al behaald. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een

coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

 

Aan coaches worden een aantal eisen gesteld;

Als coach:

‐ moet je minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B).

‐ moet je minimaal 27 jaar oud zijn.

‐ mag je in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen

hebben gehad;

‐ mag je in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;

‐ mag je in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben

gehad;

‐ mag je niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;

‐ moet je een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De eisen rondom rijbewijsbezit en leeftijd van begeleiders gelden niet voor rijinstructeurs.

 

Voor het aanvragen van de begeleiders pas kan u gaan naar www.2todrive.nl

 

Volgende pagina: Prijslijst Autorijbewijs

Copyright by Frits van Zelst - Deze website is ontwikkeld door Digicreations