Vanuit ouders en leerlingen krijgen wij veelal de vraag wat de rol is van een coach bij een jongere bestuurder. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. Een coach is geen rijinstructeur, hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft immers zijn rijbewijs al behaald. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

Controleer hieronder wanneer je je rijbewijs mag halen:

Geboren vòòr

23-07-2006

Gefeliciteerd!

Je mag praktijkexamen doen en na het behalen ervan zonder begeleiding aan het verkeer deelnemen.

Geboren nà

23-07-2006

Met 16,5 jaar mag je theorie en praktijk volgen, met je 17e jaar mag je praktijkexamen doen, maar tot je 18e jaar moet je begeleid rijden.

Als coach:

  • moet je minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B)

  • moet je minimaal 27 jaar oud zijn

  • mag je in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad

  • mag je in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad

  • mag je in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad

  • mag je niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden

  • moet je een geldig rijbewijs kunnen tonen.

  • De eisen rondom rijbewijsbezit en leeftijd van begeleiders gelden niet voor rijinstructeurs

Voor het aanvragen van de begeleiderspas kan je gaan naar www.2todrive.nl.