Er is geen aparte theorieopleiding;

Het theorie-examen heeft u reeds afgelegd bij het behalen van het B-rijbewijs.