Er is geen aparte theorieopleiding;

Het theorie-examen heb je reeds afgelegd bij het behalen van het B-rijbewijs.